ادبیات و مبانی نظری سنجش رضایت مشتری

فرمت فایل
word
حجم فایل
195kb
تعداد صفحات
37
مولفه
دسته بندی
مبانی نظری و پیشینه مدیریت
۱,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

 

۲-۷-۱-۲- سنجش رضایت مشتری ………………………………………………………………………………………………..

۳-۷-۱-۲ مدل های اندازه گیری رضایت مشتری ……………………………………………………………………………..

۱-۳-۷-۱-۲ مدل کانو…………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۷-۱-۲ مدل اسکمپر………………………………………………………………………………………………………………

۸-۱-۲ درگیری …………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۸-۱-۲ اهمیت بررسی درگیری …………………………………………………………………………………………………..

۲-۸-۱-۲- ماهیت درگیری ……………………………………………………………………………………………………………

۳-۸-۱-۲ مفهوم درگیری ………………………………………………………………………………………………………………

۴-۸-۱-۲ سیر تحول دیدگاه ها در مورد درگیری …………………………………………………………………………….

۵-۸-۱-۲ تعاریف ارایه شده در مورد درگیری ………………………………………………………………………………….

۶-۸-۱-۲عوامل اثرگذار بر روی درگیری ………………………………………………………………………………………….

۱-۶-۸-۱-۲ تاثیر قیمت بر روی درگیری ………………………………………………………………………………………..

۲-۶-۸-۱-۲ تاثیر طول چرخه خرید بر روی درگیری ……………………………………………………………………….

۳-۶-۸-۱-۲ تاثیر شباهت انتخاب های مصرف کننده بر روی درگیری ……………………………………………….

۴-۶-۸-۱-۲تاثیر ریسک ادراک شده بر روی درگیری ……………………………………………………………………….

۵-۶-۸-۱-۲ تاثیر ارتباط محصول با فرد بر روی درگیری ………………………………………………………………….

۷-۸-۱-۲ اندازه گیری میزان درگیری ……………………………………………………………………………………………..

 

۸-۸-۱-۲ مدلهای ارایه شده در حیطه کالاهای کم درگیر و پر درگیر …………………………………………………

۱-۸-۸-۱-۲ نظریه سلسله مراتب تاثیرات ……………………………………………………………………………………….

۲-۸-۸-۱-۲ تئوری یادگیری فعال …………………………………………………………………………………………………

۳-۸-۸-۱-۲ تئوری یادگیری انفعالی ………………………………………………………………………………………………

۴-۸-۸-۱-۲ یادگیری کم درگیر …………………………………………………………………………………………………….

۹-۸-۱-۲ تاثیر درگیری در تبلیغات ………………………………………………………………………………………………..

۱۰-۸-۱-۲ انواع درگیری ………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱۰-۸-۱-۲ درگیری طبقه محصولی …………………………………………………………………………………………..

۲-۱۰-۸-۱-۲-درگیری مداوم ………………………………………………………………………………………………………..

۳-۱۰-۸-۱-درگیری موقعیتی ………………………………………………………………………………………………………..

۴-۱۰-۸-۱-۲ درگیری خرید …………………………………………………………………………………………………………

۵-۱۰-۸-۱-۲ درگیری واکنشی………………………………………………………………………………………………………

۱۱-۸-۱-۲ مدلهای ارایه شده در زمینه درگیری ……………………………………………………………………………..

۱-۱۱-۸-۱-۲ مدل لورنت و کپفرر………………………………………………………………………………………………….

 

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.