مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی کارکنان

فرمت فایل
word
حجم فایل
74kb
تعداد صفحات
37
مولفه
دسته بندی
مبانی نظری و پیشینه مدیریت
۲,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

 مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی کارکنان

۲-۹-۱- شرایط سازمانیِ زمینه سازِ توانمندسازی کارکنان. ۳

۲-۹-۱-۱- داشتن اهداف و بینش روشن. ۳

۲-۹-۱-۲- ساختار سازمانی. ۴

۲-۱-۹-۴- دسترسی کارکنان به منابع. ۹

۲-۹-۲- راهبردهای رهبری و مدیریت توانمندسازی کارکنان. ۱۰

۲-۹-۲-۱- فراهم نمودن اطلاعات. ۱۰

۲-۹-۲-۲- مدیریت مشارکتی. ۱۳

۲-۹-۲-۳- تشکیل گروههای کاری. ۱۴

۲-۹-۲-۴- تفویض اختیار. ۱۶

۲-۹-۲-۵- استقلال و آزادی عمل کارکنان. ۱۸

۲-۹-۳- راهبردهای ایجاد و تقویت خودکارآمدی(منابع خودکارآمدی) ۱۹

 

۲-۹-۱- شرایط سازمانیِ زمینه سازِ توانمندسازی کارکنان

داشتن اهداف روشن، ساختار سازمانی، نظام پاداش دهی و دسترسی کارکنان به منابع به عنوان شرایط سازمانی طوری طراحی می شوند که موجبات توانمندی کارکنان را فراهم نمایند.

 

 ۲-۹-۱-۱- داشتن اهداف و بینش روشن

اهداف روشن و چالش برانگیز یکی از عوامل زمینه ساز تواناسازی کارکنان می باشد. (کوین و اسپریتزر،۱۹۹۷ ؛وتن و کمرون،۱۹۹۸؛ کانگر و کاننگو،۱۹۸۸؛ توماس و ولتهوس ،۱۹۹۰و رمزدن،۱۹۹۷) کوین و اسپریتزر (۱۹۹۷) در بحث ویژگیهای سازمانی که توانمندسازی افراد را تسهیل می کنند، اولین عامل را داشتن چشم انداز روشن و چالش برانگیز می دانند. افراد خیلی توانمند احساس می کنند که دیدگاه مدیریت ارشد و راهبردهای سازمان را درک کرده اند. به واسطه این درک آنها احساس خواهند کرد که شایستگی لازم برای انجام وظایف محوله را به صورت مستقل دارند، تا اینکه منتظر دستورات و رهنمودهای مدیریت ارشد باشند.

وتن و کمرون (۱۹۹۸) در رابطه با این راهبرد اظهار می دارند که ایجاد محیطی که در آن کارکنان بتوانند احساس توانمندی بکنند، مستلزم آن است که آنان با یک چشم انداز روشن بدانند که سازمان به کجا می رود و به عنوان اعضای سازمان چگونه می توانند در آن سهیم باشند. همه ما می خواهیم تا از هدف و فعالیت هایی که در آنها اشتغال داریم، آگاهی داشته و بدانیم هدف نهایی چیست و چگونه باید خود را با آن هدف هماهنگ سازیم. بدترین شرایطی که ممکن است تجربه کنیم، وضعیتی است با فقدان کامل هدف، جایی که هرچه به ذهن افراد می رسد، انجام می دهند یا جایی که مقصد یا هدفِ همگانی آشکار نباشد. این وضعیت کلاسیک موسوم به هنجار گسیختگی[۱] است که به بی نظمی، هرج و مرج و حتی مرگ منتهی می شود. برای گریز از چنین شرایط آشفته ای باید یک چشم انداز روشن و مجموعه ای از هدف های تثبیت شده به تفصیل بیان شوند، به گونه ای که رفتار با مقاصد سازمانی سازگار باشد.

[۱]– Anomi

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.