پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی مارتین (۲۰۰۱)

فرمت فایل
word
حجم فایل
17kb
تعداد صفحات
2
مولفه
دسته بندی
پرسشنامه روانشناسی
۲,۴۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی مارتین (۲۰۰۱)

  مقیاس تاب‌آوری تحصیلی مارتین

مقیاس تاب‌آوری تحصیلی مارتین به منظور سنجش تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان در بر خورد با موانع، چالش ها و شرایط فشار و استرس تحصیلی توسط (مارتین، ۲۰۰۱   ) طراحی شده است. این مقیاس یک مقیاس تک بعدی بوده و شامل ۶ گویه می باشد. هر گویه با مقیاس لیکرت از ۱= کاملاً مخالم تا ۷ (کاملاً موافقم) درجه بندی شده است. روایی بیرونی این مقیاس نیز از طریق اعتباریابی از روشهای تحلیل مسیر، همبستگی، و تحلیل خوشه ای با سازه های دیگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. روایی سازه این مقیاس در تحلیل بررسی روایی درونی از راه خصوصیات عاملی مورد تأیید قرار گرفته است. همسانی درونی مقیاس از طریق تحلیل گویه ها و همبستگی آنها، بررسی میانگین و انحراف معیار گویه ها، ضریب همبستگی کل با هر گویه، ضریب پایای آلفای کرونباخ به شکل اختصاصی هر بار با حذف آیتم ها قرار گرفته است. و همچنین بار عاملی گویه ها از ۶۲/۰تا ۸۶/۰ با توجه به تک بعدی بودن این مقیاس گزارش شده است که همگی بیانگر روایی مطلوب مقیاس تاب‌آوری تحصیلی می باشد. همچنین ضرایب پایایی آلفای کرونباخ اختصاصاً  ……………………………………………………………………..

شرح مختصر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

 

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.