پرسشنامه ی راهبردهای مقابله با استرس(CISS):

فرمت فایل
word
حجم فایل
72kb
تعداد صفحات
5
مولفه
دسته بندی
پرسشنامه روانشناسی
۱,۹۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

پرسشنامه ی راهبردهای مقابله با استرس(CISS):

این پرسشنامه توسط اندلر و پارک(۱۹۹۰؛ نقل از محمدخانی و همکاران، ۱۳۸۷)، تهیه وبه وسیله اکبر زاده (۱۳۷۶)ترجمه شده است. در این پژوهش، برای این پژوهش  از فرم ۴۸ سؤالی پرسشنامه مقابله با موقعیت­های استرس زا (CISS) که توسط محمدخانی (۱۳۸۷) ترجمه و انطباق داده شده است، استفاده شده. این پرسشنامه برای ارزیابی سه راهبرد مقابله ای مقابله عملی[۱] یا مسأله مدار(برخورد فعال با مساله در جهت مدیریت وحل آن.)، مقابله هیجانی[۲](یا تمرکز بر پاسخ های هیجانی به مساله ) و مقابله اجتنابی[۳](فرار ازمسئله) طراحی شده است (محمدخانی، ۱۳۸۷).دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویاروی به این شکل است که نمره ی هر یک از رفتارهای رویایی سه گانه یعنی مسئله مدار ،هیجان مدارواجتنابی از ۱۶تا ۸۰است به عبارتی شیوه رویاروی غالب فرد با توجه به نمره ای که در آزمون کسب می کند مشخص می شود .یعنی هر کدام از رفتارها نمره ی بالاتری را کسب کند، آن رفتار به عنوان شیوه رویارویی فرد در نظر گرفته می شود (اندلروپارکر ۱۹۹۰،به نقل از حاجت بیگی ۱۳۷۹). پایایی کل این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۸۴/۰ و برای هریک از راهبردها عملی یا مساله ……………………………………………………………..

شرح کامل: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

[۱] – Task coping

[۲] – Emotional coping

[۳] – Avoidance coping

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.