پرﺳﺸﻨﺎﻣﻪ بهره وری نیروی انسانی ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ(۱۹۸۰)

فرمت فایل
word
حجم فایل
21kb
تعداد صفحات
3
مولفه
دسته بندی
پرسشنامه مدیریت
۱,۹۹۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

پرسشنامه ی بهره ورری

پرﺳﺸﻨﺎﻣﻪ بهره وری نیروی انسانی ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ(۱۹۸۰)

اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ(۱۹۸۰) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه است  و دارای ﻫﻔﺖ مؤلفه با ابعاد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ، درک و شناخت شغل، حمایت سازمانی،انگیزش، بازخورد، اﻋﺘﺒﺎر و سازگاری اﺳﺖ. این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ی ﺑﻬﺮه وری ﺷﺎﻣﻞ ۲۶ سوال اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت (۵=ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد،۴ =زﻳﺎد،۳=ﺗﺎ ﺣﺪی،۲=ﻛﻢ،۱=ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ) اﻣﺘﻴﺎزﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ.

سؤال های هر خرده مقیاس عبارتند از :

توانایی : سوال های ۱-۲- ۳

درک و شناخت شغل: سوال های ۴-۵ –۶-۷

حمایت سازمانی : سوال های ۸-۹-۱۰-۱۱

شرح کامل: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.