کلیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعارض کار خانواده،کیفیت کاری و تعهد سازمانی

فرمت فایل
word
حجم فایل
327kb
تعداد صفحات
68
مولفه
دسته بندی
مبانی نظری و پیشینه مدیریت
۸,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

کلیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعارض کار خانواده،کیفیت کاری و تعهد سازمانی

۱- کلیات پژوهش

۱-کلیات پژوهش….. ۲

۱-۱- مقدمه و بیان مسأله. ۲

۱-۲- ضرورت و اهمیت مسأله. ۴

۱-۳- اهداف پژوهش… ۶

۱-۴- سوالات اصلی پژوهش… ۶

۱-۵- فرضیات پژوهش… ۷

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۷

۲-.. مبانی نظری پژوهش و پیشینه

۲-۱- مقدمه.    ۱۱

۲-۲- تعاریف تعهد سازمانی.. ۱۱

۲-۳- دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی.. ۱۳

۲-۳-۱-            دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت….. ۱۳

۲-۳-۲-           دیدگاه اتزیونی…. ۱۳

۲-۳-۳-           دیدگاه آرجریس……. ۱۴

۲-۳-۴-           دیدگاه استاو و سالانسیک (۱۹۷۷).. ۱۴

۲-۳-۵-           -الگوی آنجل و پری…. ۱۵

۲-۳-۶-           الگوی مایر و شورمن…. ۱۵

۲-۳-۷-           -دیدگاه هارتمن و بمیکز… ۱۵

۲-۳-۸-           دیدگاه بالفور و وکسلر… ۱۶

۲-۳-۹-           الگوی مودی و همکاران…. ۲۱

۲-۳-۱۰-           الگوی سه جزئی آلن و مایر… ۲۱

۲-۴- فرآیند ایجاد تعهد سازمانی: ۲۲

۲-۴-۱-            اریلی و چاتمن…. ۲۲

۲-۴-۲-           مارتین و نیکولز… ۲۳

۲-۵- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی: ۲۳

۲-۶- عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی: ۲۴

۲-۶-۱-            دیدگاه استرون…. ۲۴

۲-۶-۲-  دیدگاه استیرز، پورتر و مودی…. ۲۵

۲-۶-۳-  مودی و همکاران…. ۲۵

۲-۷- تعاریف کیفیت زندگی کاری.. ۲۷

۲-۷-۱-            تعریف ولش……. ۲۷

۲-۷-۲-           دیدگاه وک چیو… ۲۷

۲-۷-۳-           تعاریف فارکوهر… ۳۰

۲-۸- ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری.. ۳۰

۲-۹- الگوهای کیفیت زندگی کاری: ۳۱

۲-۹-۱-            الگوی توماس…… ۳۱

۲-۹-۲-  الگوی والتون…. ۳۱

۲-۹-۳-           الگوی کاسیو… ۳۲

۲-۹-۴-  الگوی هریکو مک بوی…. ۳۲

۲-۹-۵-           الگوی مورتون…. ۳۳

۲-۱۰-         راههای بهبود کیفیت زندگی کاری.. ۳۳

۲-۱۱-         عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری.. ۳۵

۲-۱۲-         مدلهای تعارض کار-خانواده: ۳۷

۲-۱۲-۱-           مدل اول: چهار دسته نظریه مدلهای عمومی…. ۳۸

۲-۱۲-۲-          مدلهای مبتنی بر حمایت اجتماعی…. ۴۳

۲-۱۲-۳-          مدل های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات نقش کاری و خانوادگی…. ۴۴

۲-۱۳-         پیشینه پژوهش: ۴۵

۲-۱۳-۱-           پژوهشهای داخلی:. ۴۵

۲-۱۳-۲-          پژوهشهای خارجی:. ۴۹

۲-۱۴-         خلاصه فصل.. ۵۲

۳

tفهرست منابع  و مآخذ………………………………………………………………………………………………۵۴

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.