کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود کنترلی، عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی

فرمت فایل
word
حجم فایل
145kb
تعداد صفحات
75
مولفه
دسته بندی
مبانی نظری و پیشینه روانشناسی
۸,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود کنترلی، عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

 

 کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. ۷

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهشی………………………………………………………. ۹

تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهشی…………………………………………………………………….. ۹

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم- پیشینه تحقیق

سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………………………… ۱۲

تعاریف سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………….. ۱۶

ویژگی های شخص سازگار………………………………………………………………………………. ۱۹

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………… ۲۱

تحلیل فرآیند سازگاری…………………………………………………………………………………….. ۲۶

دیدگاه های نظری سازگاری………………………………………………………………………………. ۲۷

عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………. ۳۳

نقش خانواده بر توانایی سازگاری کودک و نوجوان………………………………………………….. ۳۷

روابط خانوادگی و اهمیت آن در رشد عاطفی………………………………………………………… ۳۹

ماهیت خودکنترلی…………………………………………………………………………………………… ۴۵

مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر………………………………………………….. ۵۲

انواع کنترل و نظارت……………………………………………………………………………………….. ۵۷

ارزیابی انواع کنترل………………………………………………………………………………………….. ۵۹

مراحل فرآیند خودکنترلی………………………………………………………………………………….. ۶۰

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش………………………………………….. ۶۲

جمع بندی مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………… ۶۷

فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۶۷

 

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… ۹۸

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.