کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی، توانایی فراشناختی، عملکرد ریاضی و انگیزش تحصیلی

فرمت فایل
word
حجم فایل
123kb
تعداد صفحات
77
مولفه
دسته بندی
مبانی نظری و پیشینه روانشناسی
۸,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی، توانایی فراشناختی، عملکرد ریاضی و انگیزش تحصیلی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مساله. ۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۴

۱-۴ اهداف پژوهش… ۶

۱-۵فرضیه‌های پژوهش… ۷

۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۸

عملکرد ریاضی.. ۸

خودکارآمدی.. ۸

توانایی فراشناختی.. ۸

انگیزش تحصیلی.. ۹

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱ مقدمه. ۱۱

۲-۲ عملکرد ریاضی.. ۱۱

تعریف ریاضیات.. ۱۱

تعریف عملکرد ریاضی.. ۱۱

عوامل موثر بر عملکرد ریاضی.. ۱۲

تاثیر اضطراب بر عملکرد ریاضی.. ۱۲

شیوه های آموزشی ریاضی.. ۱۵

۲-۳ انگیزش تحصیلی.. ۱۶

تعریف انگیزش و انگیزه ۱۷

اهمیت و معنای انگیزش… ۱۹

انگیزش عمومی و انگیزش اختصاصی  برای یادگیری.. ۲۰

نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی  و یادگیری افراد. ۲۱

انگیزش تحصیلی.. ۲۲

رویکرد های مختلف انگیزشی.. ۲۵

رویکرد رفتاری.. ۲۵

رویکرد شناختی.. ۲۵

رویکرد انسان گرایی.. ۲۶

رویکرد اجتماعی-فرهنگی.. ۲۹

رویکرد انتظار ضرب در ارزش… ۳۰

نظریه انگیزش پیشرفت.. ۳۱

نظریه انگیزشی نسبت دادن. ۳۲

راهبردهای ایجاد انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان. ۳۳

انگیزش تحصیلی: جمع بندی.. ۳۷

۲-۴ توانایی فراشناختی.. ۳۸

فراشناخت.. ۳۹

مفهوم فراشناخت.. ۴۰

مولفه‌‌های فراشناخت.. ۴۴

راهبرد‌های فراشناختی.. ۴۸

کمک به رشد توانایی های فراشناختی.. ۵۱

راهبردهای توسعه ی توانایی فراشناختی.. ۵۲

رابطه شناخت و فراشناخت.. ۵۲

روابط بین اجزاء فراشناخت.. ۵۳

اهمیت  توانایی فراشناختی.. ۵۳

۲-۵ خودکارآمدی.. ۵۷

ابعاد خودکارآمدی.. ۵۹

منابع باورهای خودکارآمدی.. ۶۰

دستاورد های عملکرد. ۶۱

تجربه های جانشین. ۶۱

ترغیب کلامی.. ۶۲

حالتهای فیزیولوژیک… ۶۲

خودکارآمدی و تنیدگی.. ۶۳

ویژگیهای افراد خودکارآمد. ۶۴

۲-۶ پیشینه پژوهش های انجام شده ۶۵

پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور. ۶۵

پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور. ۷۱

۲-۷ جمعبندی مطالب ارائه شده ۷۳

 منابع پایانی

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.