کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی خود کنترلی،سبک های فرزند پروری و بهزیستی روانشناختی

فرمت فایل
word
حجم فایل
167kb
تعداد صفحات
78
مولفه
دسته بندی
مبانی نظری و پیشینه روانشناسی
۸,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی خود کنترلی،سبک های فرزند پروری و بهزیستی روانشناختی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………… ۱
  کلیات پژوهش  
  ۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………….. ۳
  ۱-۲- بیان مساله …………………………………………………………………… ۵
  ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………. ۱۰
  ۱-۴- اهداف پژوهش ……………………………………………………………… ۱۱
  ۱-۴-۱- هدف کلی ……………………………………………………………….. ۱۱
  ۱-۴-۲- اهداف جزئی …………………………………………………………….. ۱۱
  ۱-۵- تعریف متغیرها ……………………………………………………………… ۱۲
  ۱-۵-۱- تعاریف نظری ……………………………………………………………. ۱۲
  ۱-۵-۲- تعاریف عملیاتی …………………………………………………………. ۱۳
فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش  
  ۲-۱- بهزیستی روان شناختی ……………………………………………………… ۱۴
  ۲-۲- عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی ……………………………………… ۲۶
  ۲-۳- تفاوت های جمعیت شناختی و ابعاد بهزیستی روان شناختی ……………… ۲۷
  ۲-۴- سبک­های فرزندپروری ……………………………………………………… ۲۹
  ۲-۵- مهمترین سبک­های فرزندپروری ……………………………………………. ۳۱
  ۱-۲-۵- والدین قاطع و اطمینان بخش (مقتدر منطقی) …………………………… ۳۱
  ۲-۲-۵- والدین خودکامه و مستبد ………………………………………………… ۳۲
  ۳-۲-۵- والدین سهل‌گیر و بی بند و بار ………………………………………….. ۳۲
  ۳-۲-۵- والدین آسان گیر ………………………………………………………… ۳۲
  ۱-۲-۶- فرزندپروری مقتدرانه ……………………………………………………. ۳۵
  ۲-۲-۶- فرزندپروری مستبدانه ……………………………………………………. ۳۶
  ۳-۲-۶- فرزندپروری آسان گیرانه ………………………………………………… ۳۶
  ۴-۲-۶- فرزندپروری بی اعتنا …………………………………………………….. ۳۷
  ۲-۷- ماهیت خود کنترلی …………………………………………………………. ۴۱
  ۲-۸- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر ………………………… ۴۹
  ۲-۹- انواع کنترل و نظارت ……………………………………………………….. ۵۴
  ۱-۲-۹- کنترل پیش از عمل ………………………………………………………. ۵۴

 

  ۲-۲-۹- کنترل سکانی …………………………………………………………….. ۵۴
  ۳-۲-۹- کنترل تفکیکی (بلی- خیر) ………………………………………………. ۵۵
  ۴-۲-۹- کنترل بعد از عمل ……………………………………………………….. ۵۵
  ۲-۱۰- ارزیابی انواع کنترل ………………………………………………………… ۵۵
  ۲-۱۱- مراحل فرآیند خودکنترلی …………………………………………………. ۵۶
  ۱-۲-۱۱- تعیین معیار یا استاندارد ………………………………………………… ۵۶
  ۲-۲-۱۱- سنجش عملکرد ………………………………………………………… ۵۷
  ۳-۲-۱۱- تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملکرد با استاندارد ………………. ۵۷
  ۴-۲-۱۱- انجام اقدامات اصلاحی ………………………………………………… ۵۸
  ۲-۱۲- مرور تحقیقات پیشین ……………………………………………………… ۵۸
  ۱-۲-۱۲- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی ۵۸
  ۲-۲-۱۲- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط سبک فرزند پروی و بهزیستی روانشناختی ……………………………………………………………… ۶۲
  ۲-۱۳- جمع بندی …………………………………………………………………. ۶۳

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.