کلیات پژوهشی، مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین

فرمت فایل
word
حجم فایل
658kb
تعداد صفحات
67
مولفه
دسته بندی
مبانی نظری و پیشینه روانشناسی
۸,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 خرید این پرسشنامه

کلیات پژوهشی، مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین

فهرست مطالب

 

  کلیات تحقیق

مقدمه ۲

۱-۱. بیان مسئله. ۳

 ۱-۲.اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۳. اهداف تحقیق.. ۷

۱-۴. سوالات تحقیق.. ۷

۱-۵. فرضیه‌های تحقیق.. ۷

۱-۶. تعاریف مفهومی متغیرها ۸

۱-۶. تعاریف عملیاتی متغیرها ۹

 مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱ .موضع‌گیری های نظری در خصوص کیفیت زندگی زناشویی.. ۱۱

۲-۱-۱. تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی.. ۱۱

۲-۱-۲. تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی.. ۱۲

۲-۱-۳. اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی.. ۱۷

          ۲-۱-۳-۱. عشق  ۱۸

          ۲-۱-۳-۲. همدلی.. ۱۸

         ۲-۱-۳-۳. محبت… ۱۹

          ۲-۱-۳-۴. صمیمیت  ۱۹

          ۲-۱-۳-۵. تعهد. ۲۰

         ۲-۱-۳-۶. احساس مسئولیت… ۲۱

          ۲-۱-۳-۷. وفاداری و جانب‌داری  ۲۱

          ۲-۱-۳-۸. اعتقاد و اعتماد. ۲۱

۲-۱-۴. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی.. ۲۲

          ۲-۱-۴-۱. عوامل فردی  ۲۲

          ۲-۱-۴-۲. عوامل ارتباطی.. ۲۶

         ۲-۱-۴-۳. عوامل خارجی.. ۲۹

۲-۱-۵. کیفیت زندگی زناشویی مطلوب… ۳۰

۲-۱-۶. کیفیت زندگی زناشویی نا مطلوب… ۳۱

۲-۱-۷. نظریه‌های کیفیت زندگی زناشویی.. ۳۲

          ۲-۱-۷-۱. دیدگاه برادبوری  ۳۲

          ۲-۱-۷-۲. دیدگاه بیورز. ۳۴

         ۲-۱-۷-۳. دیدگاه السون. ۳۵

          ۲-۱-۷-۴. دیدگاه سه محوری تسنگ و مک‌درموت  ۳۵

          ۲-۱-۷-۵. دیدگاه مک مستر. ۳۶

         ۲-۱-۷-۶. دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی.. ۳۹

۲-۲. موضع‌گیری‌های نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی.. ۴۰

۲- ۲-۱. تعریف مهارت‌های هیجانی.. ۴۰

۲-۲-۲. تعریف هیجان. ۴۰

۲-۲-۳. ابعاد هیجان. ۴۰

۲- ۲-۴. تاثیر مهارت‌های هیجانی بر وضعیت روانشناختی.. ۴۲

۲-۲-۵. تقویت مهارت‌های هیجانی.. ۴۳

۲-۲-۶. نظریه‌های مهارت‌های هیجانی.. ۴۴

          ۲-۲-۶-۱. نظریه مایر و سالووی  ۴۴

          ۲-۲-۶-۲. رویکرد مختلط.. ۴۵

         ۲-۲-۶-۳. مدل مهارت‌های هیجانی گلمن.. ۴۵

         ۲-۲-۶-۴. مدل مهارت‌های هیجانی بار-آن. ۴۷

۲-۳. موضع‌گیری‌های نظری در خصوص امنیت عاطفی.. ۴۹

۲-۳-۱. مفهوم امنیت… ۵۰

۲-۳-۲. مفهوم امنیت عاطفی.. ۵۲

۲-۳-۳. عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی.. ۵۳

          ۲-۳-۳-۱. ویژگی‌های شخصیتی ۵۴

          ۲-۳-۳-۲. ارتباط.. ۵۴

         ۲-۳-۳-۳. حل تعارض…. ۵۵

         ۲-۳-۳-۴. مسائل مالی.. ۵۵

         ۲-۳-۳-۵. فعالیت اوقات فراغت… ۵۶

         ۲-۳-۳-۶. رابطه جنسی.. ۵۶

         ۲-۳-۳-۷. نقش‌های مربوط به برابری زن و مرد. ۵۶

۲-۳-۴. دیدگاه‌های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی.. ۵۷

          ۲-۳-۴-۱. دیدگاه رشدی فارمن.. ۵۷

          ۲-۳-۴-۲. دیدگاه ترکیبی وارینگ… ۵۹

         ۲-۳-۴-۳. دیدگاه دلبستگی جانسون و ویفن.. ۶۰

         ۲-۳-۴-۴. دیدگاه ترکیبی جسلسن.. ۶۲

         ۲-۳-۴-۵. دیدگاه تعاملی باگاروزی.. ۶۵

۲-۴. یافته‌های پژوهشی در قلمرو موضوع مورد بررسی.. ۶۶

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………

منابع غیر فارسی …………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.