×
خرید
پرسشنامه علوم تربیتی
۲,۵۰۰ تومان

پرسشنامه حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران(۲۰۰۲)

خرید
۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه بررسی روابط اجتماعی مردم

خرید
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی(اینترنت و تلفن همراه) با ارتباطات چهره به چهره

خرید
ايرانيان پژوهش
۱,۴۵۰ تومان

پرسشنامه بررسی تاثیر نشریات محلی بر نگرش فرهنگی مخاطبان

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پرسشنامه« بررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها »

خرید
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه بررسی مسائل جوانان و گرایش به اینترنت(جلالی،۱۳۹۱)

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پرسشنامه و سئوالات مصاحبه مطالعه نحوه استفاده جوانان از تلفن همراه و پیام کوتاه و تاثیر این رسانه بر زندگی روزمره

خرید
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه بررسی عوامل موثربرمشارکت اجتماعی سمن های جوان درفضای مجازی(داوودی،۱۳۹۳)

خرید
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی(فاطمی،۱۳۹۲)

خرید
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر بروز رفتار تخریب گرایی (وندالیسم) بهرمان۱۳۹۳

خرید
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه بررسی عوامل مهاجرت(بالادستیان،۱۳۹۳)

خرید
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری پوششی دختران دبیرستانی (جوکار،۱۳۹۳)

0