خرید
۶,۴۵۰ تومان

ادبیات و مبانی نظری و پیشینه ارکان مدل‌های تعالی سازمانی (EFQM)