خرید
۵,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی آماری روش نوین مدل‌سازی داده‌­های حدی