خرید
۵,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق متدهای چابک و پویا در توسعه سیستم های اطلاعاتی