خرید
۵,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه فن آوری اطلاعات و ساختار سازمانی