خرید
۴,۹۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه مدل های اندازه گیری سرمایه فکری