خرید
۱,۹۹۰ تومان

مقیاس ارزیابی اهمال‌کاری نسخه دانش‌آمو (PASS) . سولومون و راث بلوم(۱۹۸۴)