×
خرید
modiriat
۱,۹۹۹ تومان

پرسشنامه ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی(بر اساس مدل کرک پاتریک) (عرب،۱۳۹۳ )

خرید
modiriat
۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی مدیران براون و همکاران (۲۰۰۵؛ به نقل از اسماعیلی راد، ۱۳۹۲).

خرید
پرسشنامه علوم تربیتی
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه حل مساله: هپنر وکراسکوف (۱۹۸۷)

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پرسشنامه« بررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها »

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پرسشنامه و سئوالات مصاحبه مطالعه نحوه استفاده جوانان از تلفن همراه و پیام کوتاه و تاثیر این رسانه بر زندگی روزمره

خرید
۲,۴۵۰ تومان

پرسشنامه بررسی عوامل مهاجرت(بالادستیان،۱۳۹۳)

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار (شمس،۱۳۹۳)

خرید
ايرانيان پژوهش
۲,۹۰۰ تومان

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتارنسبت به بازیافت زباله (چوپانی،۱۳۹۲)

خرید
modiriat
۱,۹۹۰ تومان

پرسشنامه رهبری معنوی ضیائی و همکاران (۱۳۸۷)

خرید
پرسشنامه ی شادمانی: مقیاس مونش ۲۰۰۰
۱,۹۹۰ تومان

پرسشنامه ی شادمانی: مقیاس مونش ۲۰۰۰

خرید
پرسشنامه علوم تربیتی
۱,۹۹۹ تومان

پرسشنامه اثر بخشی مدرسه سرجیوانی ۱۹۹۲

خرید
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

0