خرید
۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی بر پایه مدل تائورمینا(۱۹۹۴)