خرید
modiriat
۲,۹۹۹ تومان

پرسشنامه و سئوالات مصاحبه شناسایی و ارزیابی مهارتها، توانایی ها و شایستگی های لازم برای دانش آموختگان زن